7 класс

25.04.2020

развернуть

Нямецкая мова.

Тэма.  Мюнхен - сталіца Баварыі. Экскурсія па Кёльну. Чытанне (с.214-216 ).

Выканаць: знайсці на карце горад Мюнхен пр.3а, с.214 (вусна), адказаць на пытанне 3b, с.214 (вусна), пазнаёміцца са славутасцямі Мюнхена (глядзі тут), перавесці пр.4а, с.215(вусна), дапісаць сказы пр.4b, с.216 (пісьмова).

Д/з: адказаць на патанні па ўзору пр.4с, с.216 (вусна).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 28.04.2020 да 20.00.

 

Русский язык.

Тэма.  Союз как часть речи. Разряды союзов. Параграф 57.

Выполнить: упр.447 (устно); изучить правило на стр.249, упр. 448 (письмова).

Д/з: упр.450 (абзацы 1 и 2).

Письменные задания предоставить учителю до следующего урока.

 

свернуть

24.04.2020

развернуть

Нямецкая мова.

Тэма.  Гарады - візітныя карткі краіны. Успрыманне і разуменне маўлення на слых (с.211-213). 

Выканаць:  адказаць на пытанні  (пр.1а с.211 - вусна), прачытаць інтэрв'ю (пр.1с с.211 - вусна), адказаць на пытанні (пр.1в с.211; пр.2а с.212 - вусна). Д/з: дапісаць сказы (пр.2в с.213 - пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма.  Пабудова вугла, роўнага дадзенаму.

Перайсці па спасылцы і паглядзець відэаўрок глядзі тут.

Ведаць: алгарытм пабудовы вугла, роўнага дадзенаму.

Выканаць: разгледзіць  у падручніку задачу 2 с.152. Рашыць № 259. Д/з: параграф 28, №258 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 19.00. 

 

Біялогія.

Тэма. Прарастанне насення.

Прачытаць  §40.

Перайсці па спасылцы і паглядзець відэаўрок: глядзі тут.

Выканаць: запісаць у рабочы сшытак новыя тэрміны, адказаць на патанні пасля параграфа. Д/з: §40, скласці схему “Умовы прарастання насення”.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 17.00. 

 

Геаграфія.

Тэма. Тэктанічная будова. Рэльеф. Карысныя выкапні. 

Выканаць: практычную работу 6 “Устанаўленне сувязі паміж тэктанічнай будовай, рэльефам і карыснымі выкапнямі на тэктанічных і фізічных картах (на прыкладзе Паўночнай Амерыкі) (глядзі тут). Практычная работа выконваецца  пры дапамозе  матэрыялу параграфа 24 і карт атласа.                                 

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 17.00. 

 

Гісторыя

Тэма. Беларускія землі у вайне Расіі з Рэччу Паспалітай.

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэаўрок глядзі тут.

Ведаць: прычыны, удзельнікаў, асноуўныя этапы і вынікі вайны.

свернуть

23.04.2020

развернуть

Русская литература.

Тема. А.Г.Алексин "А тем временем где-то...".

Выполнить: ознакомиться с биографией писателя, читать повесть (учебное пособие, ч.2, с.137-161).

 

Беларуская мова.

Тэма. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс.

Выканаць: скласці табліцу ”Будова прыназоўнікаў”, запоўніць яе прыкладамі (кіруемся правілам на с.167-168), пр.257 (1-5сказы), скласці і запісаць невялікае сачыненне-апісанне “Зорнае неба над Беларуссю” з ужываннем прыназоўнікаў вакол,  за, каля, над, пасярод, пры і інш.; самаацэнка работы. Д/з: §36, пр.258 або 260(на выбар).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 19.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Пабудова трохвугольніка па трох старанах .

Ведаць: алгарытм пабудовы трохвугольніка па трох старанах.

Выканаць: разгледзіць  у падручніку задачу 1 (с.152), №257, 261 - письмова. Д/з: параграф 28, №256 - письмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 15.00. 

 

Гісторыя.

Тэма. Заваяванне Рымам Італіі (параграф 19).

Ведаць: прычыны шматлікіх войнаў Рыма з плямёнамі Апенінскага паўвострава; тэрыторыі, якія ўдалося заваяваць рымлянамі. Д/з: заданне 4 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 20.00. 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Сістэмы ўраўненняў з дзвюма зменнымі.

Выканаць: вывучыць, што значыць “рашыць сістэму ўраўненняў”. Разгледзіць матэрыял параграфа (с.268-270). №4.62. 4.63, 4.64 - пісьмова. Д/з: №4.74, 4.75 - пісьмова

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 19.00. 

 

Біялогія.

Тэма. Будова насення.

Выканаць: прачытаць парагаф 39. Адказаць на пытанні 1-4 (с.193). Д/з: параграф 39, заданне 5 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Русский язык.

Тема. Употребление предлогов в речи. Обобщение изученного о предлоге. Морфологический разбор предлога.

Перейти по ссылке и просмотреть видеоурок смотреть здесь.

Выполнить: упр. 482 (устно), упр. 430 (устно); изучить правила (с.237, 240, 241). Изучить таблицу (упр. 445). Упр. 446 (письменно).

Письменные задания предоставить учителю 24.04.2020 до 19.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Ціск”.

Выканаць: паўтарыць вучэбны матэрыял раздзела 4 “Ціск”; выканаць тэставыя заданні па тэмах “Ціск. Адзінкі ціску”, “Гідрастатычны ціск” і “Атмасферны ціск” (тэст1тэст2тэст3). Д/з: параграфы 28-35, заданне 6 з практыкавання 15 (пісьмова).

Пісьмовае заданне і адказы тэстаў прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 18.00. 

 

Беларуская літаратура.

Тэма. З.Бядуля. “Шчасце не ў золаце”.

Выканаць: чытанне мастацкага твора і паўнавартаснае яго ўспрыманне: прыдумаць пытанні  віктарыны па змесце твора. Д/з: падрыхтаваць выразнае чытанне твора З.Бядулі “Шчасце не ў золаце”.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00.

 

Нямецкая мова.

Тэма.  Музеі ў Германіі і ў Беларусі. Чытанне (с.206-208). 

Выканаць:  адказаць на пытанне (пр.4а с.206 - вусна), прачытаць і адказаць на пытанне (пр.4в с.206 - вусна), прачытаць і адказаць на пытанні (пр.4e,f с.207-208 - пісьмова). Д/з: напісаць 7 сказаў пра любы музей у Германіі ці ў Беларусі.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Хімія.

Тэма. Састаў малекулы вады. Значэнне вады ў прыродзе і жыцці чалавека. Ахова вадаёмаў ад забруджвання. Фізічныя ўласцівасці вады. 

Выканаць: прачытаць параграф 25, выканаць заданні 3-6. Д/з: параграф 25, заданне 8 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Графік лінейнага ўраўнення ax+by=c з дзвюма зменнымі.

Выканаць: тэрмін ураўнення з дзвюма зменнымі; умець будаваць графік ураўнення з дзвюма зменнымі. Разгледзіць матэрыял параграфа. №4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39(б), 4.40(а) - пісьмова. Д/з: №4.51(б), 4.52 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 19.00. 

 

Беларуская мова.

Тэма. Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі.

Выканаць: пазнаёміцца з матэрыялам параграфа 35, пр.254 - пісьмова. Д/з: параграф 35, пр.255 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 18.00. 

 

Беларуская літаратура.

Тэма. Дадатковае чытанне.

Выканаць: прачытаць: А.Васілевіч "Горкі ліпавы мёд".

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Фізіка.

Тэма. Вымярэнне атмасфернага ціску. Барометры і манометры. 

Выканаць: паўтарыць матэрыял (параграфы 33,34). Прачытаць параграф 35 і запісаць галоўныя вывады ў сшытак. Разгледзіць і запісаць рашэнне задачы на с.129. Пісьмова адказаць на пытанні на с.128. 

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

 

Русский язык.

Тема. Правописание предлогов. 

Выполнить: выучить правило (параграф 54). Упр.417 (письменно), упр. 419 (устно), упр.421 (пять предложений). Упражнение 427 (письменно, задание).

Письменные задания предоставить учителю 21.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. 

Выканаць: № 4.7; 4.8; 4.11; 4.12 (а,б,в) -пісьмова. Д/з: № 4.21; 4.24 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 20.04.2020 да 20.00. 

свернуть