3 класс

25.04.2020

развернуть

Літаратурнае чытанне.

Тема.  У.Ліпскі "Медсястра".

Выканаць: абагуліць веды па вывучаным раздзеле (с.67-70), пераказаць змест.

 

Беларуская мова.

Тэма.  Дзеяслоў як часціна мовы.

Выканаць: правіла (с.96), пр.167 - вусна, пр.168, 173 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 30.04.2020 да 18.00. 

 

Русский язык.

Тема.  Роль имён прилагательныхв речи.

Выполнить: упр.153 - устно, упр.154 - письменно (пересказ текста по вопросам). 

Письменные задания предоставить учителю 38.04.2020 да 18.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма.  Месца пражывання дзікіх звяроў. Чытанне (с. 76-78).

Выканаць: паўтарыць назвы жывёл на с.94-95, адказаць на пытанне пр.6, с.76 (письмова), выправіць памылкі пр.7, с.77 (вусна), уставіць словы, якія падыходзяць па зместу пр.8а, с.77 (письмова). Д/з: адказаць на пытанне пр.8b, с.78 (в).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 18.00. 

 

свернуть

24.04.2020

развернуть

Літаратурнае чытанне.

Тема.  У.Ліпскі "Медсястра".

Выканаць: с.67-70 - адказаць на пытанні (абагульняючыя заняткі па раздзеле "Хто хоча шчасліва жыць, той працу павінен любіць").

 

Матэматыка.

Тэма.  Адніманне трохзначных лікаў (с.78-79).

Выканаць: №1, 3, 4, 7 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 28.04.2020 да 14.00. 

 

Беларуская мова.

Тэма.  Дзеяслоў як часціна мовы.

Выканаць: пр.166 - вусна, пр.167 - прачытаць правіла, пр.169- пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 14.00. 

 

 

свернуть

23.04.2020

развернуть

Русская литература.

Тема.  Н.Некрасов "Славная осень". А.Пушкин "Зимняя дорога". 

Выполнить:выразительное чтение стихотворений (с.88, 92), ответы на вопросы.

 

Матэматыка.

Тэма.  Урок 104.

Выканаць: №1, 3 - пісьмова, №5 - вусна. Д/з: №7 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма.  Наведванне заапарку. Пісьмо (с.75-76). 

Выканаць:  ад слоў адзіночнага ліку ўтварыць множны лік  (пр.3а с.75 - пісьмова), ад слоў множнага ліку ўтварыць адзіночны лік (пр.3в с.75 - пісьмова), прачытаць верш і адказаць на пытанне (пр.5в с.76 - пісьмова). Д/з: всуаднесці жывёл па заапарках (у малым ці ў вялікім заапарку жывуць) (пр.4в с.76 - пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 20.00. 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Русская язык.

Тема.  Изменение имён прилагательных по числам. 

Выполнить: чтение таблицы (упр.163 - устно), списать, выделить окончания (упр.164 - письменно), упр.165 - устно. Д/з: упр.166 - письменно.

Письменные задания предоставить учителю 24.04.2020 до 20.00.

 

Матэматыка.

Тэма.  Складанне трохзначных лікаў без пераходу праз дзясятак (с.72-73). 

Выканаць: разгледзіць алгарытм (с.72), №1,2,3,6 (пісьмова), №8 (вусна).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма.  Звяры ў заапарку. Успрыманне і разуменне маўлення на слых (с.72-74). 

Ведаць: жывёл, якія жывуць у заапарку (пр.20 с.74(в). Выканаць: прачытаць і адказаць на пытанне "Якія жывёлы жывуць у заапарку?" (пр.1в с73 - вусна), адказаць на пытанні (пр.1с с.73 - вусна), скласці сказы (пр.2в с.74 - пісьмова). Д/з: вывучыць назвы жывёл, якія жывуць у заапарку (пр.2а с.74).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Литературное чтение.

Тема.  Т.Белозёров. Стихи. Г.Новицкий. Стихи.

Выполнить: выразительное чтение стихов (с.88-92).

 

Русский язык.

Тема.  Роль имён прилагательных в речи. 

Выполнить: упр.158 (подбор антонимов), упр.159 (письменно), упр.160 (письменно, задание).

Письменные задания представить учителю 21.04.2020 до 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма.  Задачы на сустрэчны рух. 

Выканаць: №4 (вусна), №7,8,9 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

 

Чалавек і свет.

Тэма.  Дыханне. 

Выканаць: Прачытаць (с.115-119). Адказаць на пытанні (с.119)

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Русский язык.

Тема.  Роль имён прилагательных. 

Выполнить: разобрать и выучить правило (с.69), упр.153 (отгадывание загадки), упр.154 (устно), упр.155 (письменно).

Письменные задания представить учителю 20.04.2020 до 20.00.

 

Літаратурнае чытанне.

Тэма.  М.Даніленка "Маленькі фермер". З.Марозаў "Тата ў Ромы - аграном". 

Выканаць: Прачытаць (с.59-64). Чытанне верша па асобах (с.62).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

 

Беларуская мова.

Тэма.  Змяненне прыметнікаў па ліках. 

Ведаць: як змяняюцца прыметнікі па ліках (с.90).

Выканаць: пр.155 (вусна), пр.156 (пісьмова), пр.161 (вызначыць род прыметнікаў).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

 

свернуть