10 класс

25.04.2020

развернуть

Нямецкая мова.

Тэма. Навуковыя даследаванні ў розных галінах. Новыя галіны ў навуцы. 

Выканаць: пр.3в, с.222-223 (прачытаць і адказаць на пытанні перад тэкстам); пр.4в, с.224 (пісьмова).

Заданні выканаць да 29.04.2020.

свернуть

24.04.2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Перпендыкулярнасць плоскасцей.

Ведаць: прымету перпендыкулярнасці плоскасцей.

Выканаць: разгледзіць матэрыял падручніка (с.141 – 143), разабраць рашэнне задачы 1 с.143, №432 - пісьмова. Д/з: раздзел 1.3, параграф 4, №433 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 15.00.

 

Хімія.

Тэма. Поліцукрыды. Крухмал.

Выканаць: прачытаць §47 (глядзі тут). Выканаць заданні 1,2,4,5. Д/з: §47 (Хімія 11), заданні 3, 6.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 30.04.2020 да 15.00.

 

Біялогія.

Тэма. Практычная работа №6. Рашэнне задач па тэме: “Дыгібрыднае скрыжаванне”

Выканаць: практычную работу згодна з планам, прыведзеным у сшытках на друкаванай аснове.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 15.00.

 

Нямецкая мова.

Тэма. Навука і тэхніка.

Вывучыць: з тэматычнага слоўніка словы на с.272-273

Выканаць: адказаць на пытанні з пр.1с, с.221; пр.2а, с.221-222

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 25.04.2020 да 18.00.

 

Фізіка.

Тэма. Сіла Лорэнца. Рух зараджаных часціц у магнітным полі. Рашэнне задач. 

Выканаць: прачытаць параграф 32, запісаць ў сшытак асноўныя паняцці, формулы, выканаць трэніровачныя заданні з прэзентацыі (глядзі тут), рашыць задачы 3,4 з пр.23. Д/з: параграф 32 (пісьмова адказаць на пытанні 1-6, с.229., задачы 1,2 з пр.23 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 25.04.2020 да 18.00. 

свернуть

23.04.2020

развернуть

ШАГ (Школа Актыўнага Грамадзяніна).

Тэма. «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна» (75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне).

Інфармацыйныя матэрыялы чытай тут.

Прэзентацыю, падрыхтаваную Нацыянальным інстытутам адукацыі, глядзі тут.

 

Геаграфія.

Тэма. Беларусь на палітычнай і сусветнай карце свету.

Выканаць: ведаць статус  Беларусі паводле Канстытуцыі РБ; удзел у двухбаковых дзяржаўных пагадненнях; міжнароднае супрацоўніцтва,  міжнародны падзел падзел працы; інтэграцыя з Расіяй, месца РБ у свеце. Д/з: параграф 55; выпішыце, удзельнікам якіх міжнародных арганізацый з’яўляецца РБ.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 26.04.2020 да 19.00.

 

Беларуская літаратура.

Тэма. Гістарычная аснова рамана “Каласы пад сярпом тваім”.

Выканаць: гісторыя напісання рамана, выбарачны пераказ эпізодаў твора. Скласці план характарыстыкі вобраза галоўнага героя (пісьмова). Прачытаць раздзелы 1,2,4,12,17 другой кнігі рамана “Каласы пад сярпом тваім”.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 29.04.2020 да 19.00.

 

Беларуская мова.

Тэма. Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў. Прыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады прыслоўяў па значэнні. Утварэнне форм ступеней параўнання якасных прыслоўяў. Утварэнне і правапіс прыслоўяў.

Выканаць: пр.325(вусна), пр.327 (вуснае паведамленне), пр.330 (пісьмова), пр.337(вусна), пр.343 (пісьмова. Д/з: §39-43, пр.334. Вуснае паведамленне па дадзеных параграфах.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 29.04.2020 да 19.00.

 

Матэматыка.

Тэма. Двухгранны вугал.

Ведаць: азначэнні двухграннага вугла, лінейнага вугла  двухграннага вугла.

Выканаць: разгледзіць матэрыял падручніка (с.138-140). №422, 424 - пісьмова. Д\з: раздзел 1.3, параграф 4, № 426 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 15.00.

 

Гісторыя.

Тэма. Абагульненне па раздзеле II.

Ведаць: калектывізацыя, індустрыялізацыя, НЭП. Д\з: заданні 6,7 с.109 - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 26.04.2020 да 20.00.

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Матэматыка.

Тэма. Ступень з рацыянальным паказчыкам. 

Выканаць: ведаць і правільна прымяняць паняцце ступені з рацыянальным паказчыкам. Умець прадстаўляць корань n-й ступені ў выглядзе ступені з рацыянальным паказчыкам і наадварот. Разгледзіць матэрыял параграфа (с.48-49). №1.134(2,4,6,8), 1.135(2), 1.136(2,4), 1.138( цотныя) - пісьмова. Д/з: №1.135(1), 1.136(1), 1.138(няцотныя) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 19.00.

 

Біялогія.

Тэма. Счэпленае наследаванне. Храмасомная тэорыя спадчынасці.

Выканаць: прачытаць параграф 44, выканаць заданні  1-5. Д/з: параграф 44, задача 7 (с.187).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Русская литература.

Тема. Очерк жизни и творчества А.П.Чехова.

Перейти по ссылке и просмотреть видеоурок смотреть здесь.

Выполнить: рассказ “Человек в футляре” (с.221-231; 234-237);  вопрос 4 с.234.

Письменные задания предоставить учителю 27.04.2020 до 19.00. 

 

Грамадазнаўства.

Тэма. Рэлігія і яе роля ў сучасным Свеце.

Выканаць: прачытаць параграф 21, вызначыць структуру і функцыі рэлігіі, віды рэлігіі. Перанесці ў рабочы сшытак функцыі рэлігіі.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 28.04.2020 да 20.00. 

 

Нямецкая мова.

Тэма. Удзел беларускай моладзі ў міжнародных праектах. Праекты і акцыі ў нашай школе.

Выканаць: прачытаць тэкст  пр.3в, с.213-214; адказаць на пытанні з пр.3а, с.213; выпісаць сказы, якія адпавядаюць зместу тэкста пр.3с, с.214.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 24.04.2020 да 20.00. 

 

Інфарматыка.

Тэма. Структураванне інфармацыі з выкарыстаннем інфармацыйных мадэлей (§8,9).

Ведаць: умець даследавать інфармацыйныямадэлі з выкарыстаннем камп’ютара. 

Выканаць: адказаць пісьмова  на пытанні 1,2, с.56.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 27.04.2020 да 15.00.

 

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Русский язык.

Тема. Правописание не и ни со словами разных частей речи (параграфы 47,48). 

Выполнить: анализ теории на с.252, упр.380 - работа по алгоритму, упр. 380 (2), упр.385 - выполнить задания по алгоритму, упр. 388 (устно), упр.391 (устно).

Д/з: упр.392, упр.393 (устно), параграфы 47,48.

Письменные задания предоставить учителю 24.04.2020 до 20.00. 

 

Русская литература.

Тема. Русский реализм конца XIX - XX веков. Обзор (с.217-221) 

Выполнить: Подготовить сообщение о жизни и творчестве А.П.Чехова (с опорой на материал учебного пособия (с.221-227). Прочитать рассказ "Человек в футляре".

Письменные задания предоставить учителю 21.04.2020 до 20.00. 

 

Хімія.

Тэма. Дыцукрыды. Цукроза.

Выканаць: прачытаць параграф 46 (Хімія 11). Выканаць заданні 1-3. Д/з: параграф 46 (Хімія 11), заданні 4,6 на старонцы 220.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Дзеянні з каранямі n-й ступені.

Выканаць: ведаць і правільна прымяняць формулы, якія выражаюць уласцівасці каранеў n-й ступені. Разгледзіць прыклад 7 с.34 (падручнік), №1.112 (2, 4, 8), № 1.113(2, 4), №1.114(2), №1.115(1) - пісьмова. Д/з: №1.112 (3, 7), №1.114(3) - пісьмова.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 19.00. 

 

Фізіка.

Тэма. Закон Ампера.Прынцып суперпазіцыі палёў.Рашэнне задач. 

Выканаць: прачытаць параграф 31, запісаць ў сшытак асноўныя паняцці, формулы, выканаць трэніровачныя заданні з прэзентацыі (глядзі тут), рашыць задачы 1,3 з практыкавання 22. Д/з: параграф 31, с.215-219 (пісьмова адказаць на пытанні 1-4, с.221., задачы 2,6 з практыкавання 22 (пісьмова).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 18.00. 

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Геаграфія.

Тэма. Сфера паслуг. Віды эканамічнай дзейнасці, якія ўтвараюць сферу паслуг. (параграфы 53,54). 

Перайсці па спасылцы і праглядзець відэа ўрок: глядзі тут.

Ведаць: азнаёміцца з матэрыялам параграфаў 53,54, у сшытках скласці схему “Структура сферы паслуг”, выкарыстоўваючы матэрыял  (параграф 53, с.252), прааналізаваць карты атласа (с.49).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

свернуть