1 класс

25.04.2020

развернуть

Навучанне грамаце (навучанне чытанню)

Тэма. Гук дж. Літары Дж, дж (на с. 120).

Умець параўноўваць колькасць гукаў і літар у словах, вымаўляць гук дж.

Выканаць: развучыць чыстагаворкі.

 

Навучанне грамаце (навучанне пісьму)

Тэма. Літара Ю (на с.42-43).

Умець пісаць вялікую літару Ю, суадносіць яе графічны пісьмовы вобраз з друкаваным. Выканаць: самастойнае пісьмо літары. Спісаць сказы на с.42, выканаць гульнявое практыкаванне “Каму”.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку на наступны ўрок.

свернуть

24.04.2020

развернуть

Чалавек і свет.

Тэма. Вясна і здароўе чалавека. Вясна – час абуджэння раслін.

Умець: разважаць на тэму “Як патрэбна апранацца вясной? Чаму нельга збіваць лядзяшы? Чаму лядзяшы збіваюць з дахаў?” Ведаць: правілы паводзін ля вадаёмаў вясной. Выканаць заданне №2 на с. 44, №1 на с. 46, № 2, 3 на с.47 у дадатковым сшытку.

Пісьмовыя заданні прадаставіць 24.04.2020 да 18.00.

 

Матэматыка.

Тэма. Задачы, якія раскрываюць сэнс дзеяння складання са словамі “столькі, колькі…”

Умець абгрунтоўваць выбар арыфметычных дзеянняў для рашэння задачы. Выканаць: №1 (злучыць выраз з адказам), №2 (набраць манетамі, колькі каштуе рэч і злучыць манеты з рэччу).

Пісьмовыя заданні прадаставіць 24.04.2020 да 18.00

 

свернуть

23.04.2020

развернуть

Навучанне грамаце (навучанне пісьму).

Тэма. Літара ю ( на с. 40-41).

Умець: пісаць малую літару ю, суадносіць яе графічны пісьмовы вобраз з друкаваным. Выканаць: самастойнае пісьмо літары. Спісаць скорагаворкі з друкаванага тэксту (на с. 40 – 41), завучыць гэтыя скорагаворкі на памяць.

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20. Пазатаблічнае адніманне ад ліку 20.

Умець: выконваць пазатаблічнае складанне з утварэннем ліку 20, пазатаблічнае адніманне ад ліку 20 без пераходу праз дзясятак. Выканаць: №1 (злучыць стрэлкамі прыклады з адказам па ўзору), №2  (рашыць задачу і запісаць рашэнне і адказ, №3 - што лішняе? (с.43 сшытак).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 23.04.2020 да 20.00. 

 

 

свернуть

22 апреля 2020

развернуть

Навучанне грамаце (навучанне чытанню).

Тэма. Чытанне тэксту “Паўлюк і Цюлік”. Замацаванне вывучанага. Складанне апавядання па сюжэтным малюнку (с. 118-119).

Выканаць: прачытаць тэкст, пераказаць прачытанае, скласці апавяданне (з дапамогай бацькоў) па сюжэтным малюнку "Бабуля" (с.119).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Пазатаблічнае адыманне з лікамі 5,6,7,8,9. 

Выканаць: №1 (запісаць прыклады), №2  (уставіць патрэбныя лікі і абвесці патрэбнае рашэнне задачы (с.42, сшытак)

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Русский язык.

Тема. В слова играем, друг друга понимаем.

Выканаць: задание №2 (с.34, тетрадь).

Письменное задание прадоставить учителю 22.04.2020 до 20.00. 

свернуть

21 апреля 2020

развернуть

Навучанне грамаце (навучанне чытанню).

Тэма.  Д.Бічэль "Курапатка". 

Ведаць: прачытаць і адгадаць загадку (с. 117), скласці вуснае апавяданне па тэме  “Звяры і птушкі зімой” (з дапамогай бацькоў).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

 

Навучанне грамаце (навучанне пісьму).

Тэма. Літары ё,Ё. 

Ведаць: Напісаць літары ё, Ё (с.38). Скласці сказы са словамі Сцёпа, Лёня, Сёма, Нёман (с.38). Спісаць сказ пра рэкі (с.39).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 22.04.2020 да 20.00. 

 

Матэматыка.

Тэма. Пазатаблічнае адыманне з лікамі 7,8,9. 

Ведаць: Выканаць заданні (с.41, сшытак): №1 - кругавыя прыклады, №3 - што лішняе?

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

свернуть

20 апреля 2020

развернуть

Навучанне грамаце (навучанне чытанню).

Тэма. Ветлівыя словы беларускай мовы (с.116). 

Выканаць: вусна разважаць на тэму“Як добра быць ветлівым”скласці сказы з ужываннем ветлівых слоў (с. 116).

 

Навучанне грамаце (навучанне пісьму).

Тэма. Літары дз, Дз (с.36-37). 

Ведаць: Напісаць літары дз, Дз і словы з імі (с.36). Спісаць з друкаванага тэксту (с.37).

Пісьмовыя заданні прадаставіць настаўніку 21.04.2020 да 20.00. 

свернуть